ویدیو HD دربند | طبیعت کوهستانی و زیبای شمال تهران

امروز با شکوه و اصالت و شادی فراوان ویدئویی فوق العاده از شمال تهران فراهم کرده ایم؛ مقصد امروزمان دربند است. میخواهیم با شادی و سرور به تماشای زیبایی ها در طبیعتی بکر بنشینیم. ویدیوی امروزمان نمایانگر فضایی با صفا و صمیمی از ایران عزیزمان است.

ادامه مطلب